Toegang tot de bloedvaten

Toegang tot de bloedvaten


Ook 'access'chirurgie valt binnen ons domein. We verzorgen daarbij de toegangsweg tot de bloedvaten ten behoeve van andere behandelingen. Zo wordt vermeden om telkens een geschikte ader te moeten zoeken, met alle problemen van dien.

Voor frequente bloedafnames of het toedienen van chemotherapie kan een poortkatheter (port-à-cath) of PICC (peripherally inserted central catheter) worden geplaatst. Met het oog op nierdialyse wordt een arterio-veneuze fistel (verbinden van een ader en een slagader in de pols of elleboog) of getunnelde catheter aangelegd. Ook pacemakers, voorgeschreven door de hartspecialist wegens te trage of onregelmatige hartslag, worden op onze dienst ingeplant.